ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน ระดับปริญญาโท เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2566 พร้อมทุนการศึกษาตลอดการศึกษา 2 ปี

สนใจติดต่อ รศ.ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี โทร. 0882684547 และ รศ.ดร.วิรันธชา เครือฟู โทร. 0910743339

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… http://grad.mju.ac.th/apply/

322364698_759707035585634_8613868447275724758_n
🥰ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาในรายวิชาสัมมนาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน
📆 ในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง 2311 ตึก 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และทาง MS Teams
ขอเรียนเชิญค่ะ🙏🙏

Poster seminar 8 Oct 22

🥰ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาในรายวิชาสัมมนาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน

📆 ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้อง 2311 ตึก 60 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และทาง MS Teams
ขอเรียนเชิญค่ะ🙏🙏

Poster Seminar-65-edit

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน ระดับปริญญาโท เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2/2565 พร้อมทุนการศึกษาตลอดการศึกษา 2 ปี

สนใจติดต่อ รศ.ดร.วิรันธชา เครือฟู โทร. 0910743339 (ประสานงาน)

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… http://grad.mju.ac.th/apply/

299592530_445920844217261_6312275582989692954_n

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน ระดับปริญญาโท เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 พร้อมทุนการศึกษาตลอดการศึกษา 2 ปี

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… http://grad.mju.ac.th/apply/

เทอม1

นายมณธวัช วิบูลย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน ได้รับทุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 

นายมณธวัช วิบูลย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน ได้รับทุนการศึกษา โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) ประจําปี 2564 (https://www.nstda.or.th/tgist/wp-content/uploads/2021/10/tgist2564.pdf)

4

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

216845265_821176328767066_9090573375091428118_n

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม

s__75972610

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 พร้อมทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.mju.ac.th/detail_scholarship.php?id_scholarship=14

S__44048397

วิธีการและขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1580182624129

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทุนการศึกษาทุนค่าเทอมและทุนวิจัย

78883017_2475454849393905_4401217554178113536_o

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทุนการศึกษาตลอดการศึกษา 2 ปี

60454895_2313223148950410_5309595049858695168_n

ด่วน!! สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

58769469_2298345997104792_412088054623240192_n

ด่วน!! สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

  • มีทุนค่าเทอมและทุนวิจัยตลอดการศึกษา 2 ปี
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 091-074 3339 หรือ 089-433 7689

L’image contient peut-être : 2 personnes, texte

 

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปิญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ!!! ทุนศึกษาต่อระดับปิญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน

S__8601639

โครงการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2560 ใน วันศุกร์ ที่ 13 ม.ค.2560

  • เปิดรับสมัครโควต้ารับตรงของคณะวิทยาศาสตร์ ระดับหลักสูตรปริญญาตรี 9 หลักสูตร และระดับปริญญาโท-เอก 5 หลักสูตร
  • นิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิชาการและงานวิจัย
  • ผลงานนักวิจัยที่ได้รับรางวัล งานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ และงานวิจัยที่ร่วมกับภาคเอกชน

Advertisement

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ รร.สันทรายวิทยาคม เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

การบรรยายพิเศษ เรื่องวิทยาศาสตร์ของน้ำนมและการแปรรูปไอศกรีมจากนมสด โดยสาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีนาโนร่วมกับสาขาเคมีประยุกต์

งานแสดงนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2561 ณ ลานโปรโมชั่น 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน และสาขาวิชาเคมีประยุกต์จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2561 ชั้น 3 อาคารแม่โจ้ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “เครือข่ายงานวิจัยด้านเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกด์” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องเชียงดาว ชั้น 2 โรงแรมดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ รร.สันทรายวิทยาคม เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559

จัดโดยสาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีนาโนร่วมกับสาขาเคมีประยุกต์

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการวิจัย เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559

ขอขอบคุณวิทยากร Prof. Eric Bakker จาก University of Geneva, Switzerland ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีวิเคราะห์ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “Immersive analytical science: From the lab, to on site, to in situ”